Tranh Kính 3d tranh Gạch 3d in UV Tranh treo tường Phật Adi Đà G008

Tranh Kính 3d tranh Gạch 3d in UV Tranh treo tường Phật A Di Đà, dịch nghĩa là Phật Vô Lượng Quang hoặc Phật Vô Lượng Thọ và là giáo chủ của thế giới Tây phương Cực lạc. Trong thế giới cực lạc, ngài có lòng từ bi vĩ đại, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh đến miền cực lạc. Tranh được in trực tiếp trên Kính, Gạch, Gỗ, Mica, Alu… theo yêu cầu bằng công nghệ in UV phủ Nano hiện đại nhất hiện nay bởi Tranh Anh Hoa.